+86 (21) 542 535 88
info@litokolchina.com

Litonet Pro | 环氧残留物清洁剂

清洁剂与表面处理产品

用以去除各种陶砖和马赛克上的残留的污渍和环氧填缝剂残留物的高粘度液体洗涤剂。非常适合去除涂印、喷涂油漆和油墨,并去除顽固的硅类残留物。

砾特建筑材料(上海)有限公司
上海徐汇区宜山路425号光启城1511室

Litokol Building Materials (Shanghai) Co.,Ltd
15/F, Room 1511, Guang Qi Centre
No. 425 Yishan Road, Xuhui District, 200001, Shanghai, PRC

+86 (21) 542 535 88
该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。